blokken1Inschrijven
Onze speelzaal wordt bezocht door peuters van ca. 2 jaar tot 4 jaar. Peuters kunnen vanaf 1,5 jaar worden ingeschreven. 

De peuters worden geplaatst op volgorde van aanmelding, m.u.v. indicatiegevallen, ingelopen wachtlijst en peuters verhuisd uit andere gemeente en daar al spelend op een peuterspeelzaal.

Download hier ons inschrijfformulier

Download hier ons inschrijfpakket

Speelgroepen
Er wordt (in principe) op een vaste ochtend en middag gespeeld. De reden hiervan is, dat het gevoel van veiligheid wordt bevorderd, als uw peuter steeds in dezelfde groep speelt met dezelfde kinderen en leidsters. Natuurlijk kan uw peuter indien er genoeg ruimte is op de groep meer dagdelen komen spelen. 

Bij de PSZ De Ukkepuk bieden wij de volgende dagdelen aan:

maandagmorgen - woensdagmorgen
maandagmiddag - donderdagmorgen
dinsdagmorgen - donderdagmiddag
dinsdagmiddag - vrijdagmorgen

's morgens 9.00 - 11.30
's middags 13.00 - 15.30

 

DSCN0209

VVE
Beide peuterspeelzalen houden zich bezig met V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Wij proberen aan de hand van wisselende thema’s allerlei ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod te laten komen. Wij hebben tweemaal per jaar contact met de onderbouwleerkrachten van de basisscholen. Wij hebben inzicht in elkaars werkwijzen, groepsregels, uitgangspunten e.d. Ook zien wij het gebruik van een overdrachtsinstrument, als middel om de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, met een goede start van uw peuter op de basisschool als doel. 

download hier ons VVE-beleid

Hygiëne en veiligheid
Om de hygiëne en veiligheid van uw peuter te waarborgen werken we op de peuterspeelzalen met het protocol Gezondheidsrisico's in kinderopvang of peuterspeelzaal van de RIVM, juli 2011.

Jaarlijks wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie per locatie gedaan. Hierbij worden de volgende methoden gebruikt:
1. Stichting Consument en Veiligheid Veiligheidsmanagement, methode voor de peuterspeelzalen.
2. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid risico-inventarisatie gezondheid, peuterspeelzalen.

De rapportages van beide inventarisaties liggen op de speelzaal ter inzage.
Binnen de peuterspeelzaal en op het speelplein mag niet worden gerookt.

download hier ons veiligheidsplan

GGD
Elk jaar wordt de peuterspeelzaal door de GGD gecontroleerd. En ook dit jaar is alles weer in orde bevonden. Het complete rapport kunt u inzien.

Download hier het rapport

 

Ouderbijdrage en wijze van betaling
Peuteropvang tarief 2017 tot 1 januari 2018
Peuteropvang (40 weken spelen en 52 weken betalen) € 7,60 per uur.
Download hier meer info mbt het tarief


DSCN0211Factuur
De opvanguren worden maandelijks en vooraf gefactureerd. Eventuele extra afgenomen opvanguren worden in rekening gebracht via dezelfde maandfactuur. Deze bruto bedragen worden deels gecompenseerd door het aanvragen van kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag. 
Het LRKP-nummer dat u hier voor nodig heeft voor de Ukkepuk is 496494697.

Wij raden u aan, zodra u weet wanneer uw peuter kan komen spelen, de toeslag aan te vragen. U heeft hiervoor maximaal drie maanden de tijd.

Betaling
Bij voorkeur betaalt u per automatische incasso.

Kinderopvangtoeslag
Twee verdieners en alleenstaande werkende ouders/verzorgers kunnen bij de Belastingdienst de (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag aanvragen.
Op www.toeslagen.nl vindt u alle informatie en kunt u ook een proefberekening maken.

Gemeentetoeslag
Voor ouders/verzorgers die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam de kosten voor u compenseert (zie ouderbijdrage tabel). Hiervoor moet u dan wel bij de gemeente een gemeentetoeslag aanvragen via www.hardinxveld-giessendam.nl - link dienstverlening - onderwijs - peuteropvang

Voor de kinderopvangtoeslag en gemeentetoeslag kunt u het gemiddeld aantal uren per maand opgeven van 18,33 uur per maand, voor twee dagdelen per week spelen. Deze informatie komt ook op de factuur te staan.

voor welke vergoeding kom ik in aanmerking?

Stageplaatsen
Wij zijn niet gecertificeerd om SPW-3-4 stagiaires een stageplaats te bieden, maar hebben wel regelmatig plaats voor zogenaamde "snuffelstages" en maatschappelijke stages.

Wij nemen alleen stagiaires aan in opdracht van de scholen, dus wil je bij ons een stageplaats bel dan niet zelf, maar laat de stage coördinator van je school contact met ons opnemen. 

Klachten

Mocht u klachten hebben dan kunt u hierover contact opnemen met de pedagogisch medewerkster. Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerkster van de groep waarop uw peuter speelt. Komt u er samen toch niet uit, brengt de leidinggevend, de oudercommissie en het bestuur van de stichting op de hoogte. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Dit formulier kunt u vragen aan de leidinggevende, tevens krijgt u dan het klachtenreglement overhandigd. Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe onafhankelijke geschillencommissie. www.degeschillencommissie.nl

 Download hier ons klachtregelementimg3

Over de Ukkepuk

Wij zijn de leukste peuterspeelzaal van Hardinxveld, wilt u meer over ons weten? Bekijk dan de site en met name de over onze pagina!
Over ons pagina

 

Laatste Nieuws

Contact


Invalid Input

Geef u e-mailadress

Invalid Input